MVO bij Acket

Voor familiebedrijf Acket is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vanzelfsprekendheid. Al 5 generaties lang vormen duurzaamheid en maatschappelijke belangen belangrijke elementen in beslissingen. Acket verstaat verder onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het continue proces om steeds duurzamer te ondernemen, op alle van de 3 deelgebieden People, Planet en Profit.

Verpakkingen van karton, de producten die wij maken, vormen op zichzelf al zeer duurzame vormen van verpakken. Karton wordt gemaakt van hernieuwbare bronnen. Door het feit dat voor elke boom die wordt verbruikt in Europa's verantwoord beheerde bossen, er 2 tot 3 worden teruggeplaatst, groeit in Europa al decennia lang het totale bosoppervlakte. Daarnaast kunnen gebruikte kartonvezels tot 8 keer gerecycled worden.

People

Acket neemt veiligheid en arbeidsomstandigheden zeer serieus. Het QSHE-team maakt al jaren deel uit van het Management Team en is betrokken bij overleg in de branche.

Arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is iets wat bij Acket al vele jaren is ingeburgerd. Via Sociale Werkvoorziening zijn diverse mensen bij Acket gedetacheerd maar ook heeft Acket, zelfs op sleutelposities, een aantal medewerkers met beperkingen in vaste dienst, naar volle tevredenheid van beide partijen.

Acket hecht grote waarde aan goed opgeleid personeel. Onder het motto “een leven lang leren” krijgen de medewerkers regelmatig scholing aangeboden, op het eigen vakgebied evenals daarbuiten. Een geheel eigen systeem met lesmodules is hiervoor beschikbaar. Een interne coach begeleidt cursisten en neemt toetsen af. Verworven competenties worden middels certificaten vastgelegd

Op internationaal niveau heeft Acket veel aandacht voor en betrokkenheid bij de Stichting IMBA in Zimbabwe waar voor vele weeskinderen een vervangend tehuis met goede infrastructuur en opleidingsmogelijkheden worden geboden. Donaties ter gelegenheid van feest of jubileum of in plaats van relatiegeschenken zijn regelmatig aan de orde.

Planet

Al sinds 1993 is Acket op milieugebied volgens ISO 14001 gecertificeerd. De afgelopen jaren zijn al vele acties ondernomen om te komen tot minder gebruik van oplos- en reinigingsmiddelen. Zo drukt Acket inmiddels IPA-vrij.

Op gebied van energiegebruik wordt continu geïnvesteerd in realistische besparingsmogelijkheden. Wat de afgelopen jaren heeft geresulteerd in investeringen in zonnepanelen, LED-verlichting, een energiezuinig kartonafvalsysteem, een luchtretour- en luchtfiltersysteem, adiabatische koeling en energiezuinig glas in productie.

MVO_Zonnepanelen.jpg#asset:1073

Restanten grondstoffen en tijdens het proces ontstane afvalstromen worden, waar mogelijk, hergebruikt of ter recycling aangeboden. Restafval wordt via goedgekeurde aanbieders, vernietigd, waar mogelijk met opwekking van energie (bijvoorbeeld van het kartonstof wat wordt gefilterd uit de lucht).

Profit

De directie van Acket vindt het van belang niet alleen het eigen bedrijf te dienen, maar tevens haar verantwoording in brancheorganisaties en diverse maatschappelijke en technologische fora te nemen. Organisaties waarin de directieleden als bestuurslid zitting hebben, zijn o.a. ECMA Nederland, IPG, Kartoflex en stichting Papier Recycling Nederland.

Naast zaken op nationaal niveau speelt ook de plaats in de samenleving van Oss een belangrijke rol. Acket draagt haar steentje bij aan de gemeenschap door deel te nemen in vele organisaties die streven naar verbetering van het leefklimaat. Tevens wordt een aantal lokale goede doelen en verenigingen gesponsord.

Acket streeft er naar om een gezond en stabiel bedrijf te zijn, met eveneens een gezonde rentabiliteit die continuïteit mogelijk maakt. Dit stelt ons in staat om de zelf gekozen rol in de maatschappij te blijven vervullen.