Privacyverklaring - Disclaimer

  • PRIVACYVERKLARING

Acket Drukkerij Kartonnage B.V., gevestigd aan Gasstraat Oost 13 5349 AH Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Roy Postema is de Privacy Coördinator van Acket Drukkerij Kartonnage B.V.. Hij is te bereiken via privacy@acket.nl

  • DISCLAIMER

Website

Acket Drukkerij Kartonnage B.V. heeft de informatie op deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de aangeboden informatie incorrect en/of incompleet is. Acket Drukkerij Kartonnage B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door direct of indirect gebruik van de aangeboden informatie of materialen afkomstig van deze internetsite. Aan de inhoud van de internetsite kan op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Acket Drukkerij Kartonnage B.V. heeft te allen tijde het recht om - zonder voorafgaande waarschuwing - wijzigingen op de site aan te brengen.

E-mail

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien U niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt U verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Acket Drukkerij Kartonnage B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.