Wijzigende afnamepatronen in zomermaanden

De laatste jaren constateren wij dat er in de zomerperiode steeds minder sprake is van een vraagterugval van onze afnemers, deels door minder vakantiesluiting, deels door retailacties en nieuwe introducties van producten net na de zomer.

Acket is bezig een analysetool te ontwikkelen om deze patronen als trend te kunnen herkennen. Op basis van deze patronen zullen wij ons beleid met betrekking tot onze vakantiecapaciteit proberen aan te passen. Ook zal vroegtijdig door onze accountmanagers met afnemers in gesprek gegaan worden over verwachtingen en behoeftes met eerder genoemde analyse als hulpmiddel. Met deze brede aanpak beoogt Acket haar leveringscapaciteit en flexibiliteit het hele jaar door op eenzelfde hoog nivo te brengen.