Vervolginvesteringen opgestart

Na afronding van het hardware-investeringsprogramma in 2013 zijn inmiddels de handtekeningen gezet voor nieuwe investeringen in 2014.

Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de implementatie van Esko Automation Engine. Met dit programma wordt onze afdeling Prepress op de laatste stand der techniek gebracht en kunnen ongewijzigde orders automatisch verwerkt worden van invoer tot en met het maken van de drukplaat. Ook bij nieuw artwork wordt een aantal bewerkingen geautomatiseerd.
Zodra de implementatie van Automation Engine is gerealiseerd zal worden gestart met een geïntegreerd digitaal planningssysteem van OMP. U ziet het ; Acket blijft volop in beweging en helemaal up to date!