Verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 afgeschaft.

Op 1 januari 2013 wordt de Verpakkingenbelasting afgeschaft. In plaats hiervan zal er een heffing komen van het Afvalfonds Verpakkingen.
De nieuwe naam voor deze heffing wordt afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De afdrachtverplichting blijft ongewijzigd bestaan voor bedrijven die 50.000 kg of meer aan verpakkingen op de Nederlandse markt afzetten. Nadere informatie kunt u vinden op: www.afvalfondsverpakkingen.nl/...