Trots! Opnieuw AA status BRCGS Certificaat

Na de jaarlijkse audit hebben wij ook dit jaar ons BRCGS (voorheen BRC) certificaat weer mogen ontvangen van DNV-GL. Wederom met status AA, wat inhoudt dat wij aan de strengste eisen voldoen als het goed gaat om het voedselveilig produceren van verpakkingsmateriaal, geschikt voor de levensmiddelenindustrie. U zult begrijpen dat wij trots zijn op dit resultaat en dat wij alles, wat binnen onze mogelijkheden ligt, doen om deze hoge standaard vast te houden.

Wat houdt BRC Packaging And Packaging Materials certificering in?

BRC heeft een certificeringsnorm voor de producenten van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen: de BRC Packaging And Packaging Materials -norm. De norm is opgebouwd uit eisen op de gebieden organisatie, gevaren- en risicobeheerssysteem, technisch managementsysteem, normen voor de productieomgeving, beheersing van verontreinigingen, personeel. De norm is ontwikkeld ter bescherming van de consument, verbetering van productveiligheid en terugdringing van afval, klachten en recalls van producten.