Investering in digitale planning en workflow

Op dit moment zijn twee projectteams bij Acket bijna parallel bezig met twee belangrijke projecten, Automation Engine van Esko Artwork Systems en een digitaal planningssysteem van OMP. Beide projecten zullen onze efficiency op het gebied van planning en prepress verbeteren.

Het Automation Engine project zal in twee fases worden uitgevoerd, in de eerste fase, waarvan de invoering gepland staat vlak na de vakantieperiode, gaat al het ongewijzigd artwork het prepress-traject automatisch doorlopen tot aan de CTP plaatbelichting. De tweede fase is die waar ook onze afnemers bij betrokken worden; artwork inzien, ophalen, uploaden en downloaden en online goedkeuren zijn maar een paar van de opties die in de toekomst geboden worden. Zodra een en ander concreet wordt zullen wij starten met presentaties aan onze afnemers.