In gebruikname 1e fase Esko Artworks Automation Engine

Deze weken is de eerste fase van het nieuwe digitale workflow- management systeem bij Acket ingegaan. In deze fase wordt bestaand artwork automatisch verwerkt tot beeldproductie op de drukplaat.

Al het nieuwe artwork ondergaat een automatische preflight waardoor op efficiënte wijze duidelijk wordt of het artwork aan de verwerkbaarheidseisen voldoet en zo nee, dan wordt een rapport gegenereerd met geconstateerde afwijkingen. Voor onze afnemers zijn verbetering van doorloopsnelheid en een sterke reductie van het foutenrisico de eerste voordelen. Latere fases van implementatie volgen eind dit jaar, waaronder de installatie van het door klanten te gebruiken Webcentre. U hoort daarover later meer.