Fundamenten; Historische krachtenvelden in de stad Oss

Recent heeft de Rotary Club Oss - Maasland een boek uitgegeven met bovengenoemde titel. In dit boek wordt de historie van de grondleggers van wat thans de industriestad Oss is weergegeven.
Ook de geschiedenis van Acket drukkerij kartonnage BV wordt uitvoerig belicht, met name vanwege de prominente rol die oprichter Jan Acket in de Osse samenleving heeft gespeeld.
Uiteraard is het een mooie samenloop van omstandigheden dat dit boek is verschenen in het jaar dat Acket 125 jaar bestaat. Acket is daarmee het oudste industrieel bedrijf van Oss en is nog steeds een familiebedrijf.