Coronavirus: langere levertijden en maatregelen tegen verspreiding

De actualiteiten over verspreiding van het Coronavirus volgen elkaar snel op. Inmiddels zijn bij Acket de gevolgen zeer duidelijk zichtbaar in de order intake en helaas ook in het ziekteverzuim. Uiteraard hebben ook wij maatregelen ingesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Over beide ontwikkelingen willen wij u graag op de hoogte stellen middels dit schrijven.

Langere levertijden
Afgelopen 3 weken zijn er vele extra inkopen gedaan door consumenten in de supermarkten, het zogenaamde ‘hamsteren’, naar aanleiding van verspreiding van het Coronavirus. Als direct gevolg daarvan, hebben wij een enorme toename gezien in bestellingen van onze klanten. Helaas zien wij tegelijkertijd ons ziekteverzuim toenemen o.a. als gevolg van de maatregelen die wij hebben genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

De combinatie van deze twee zaken heeft tot gevolg dat onze levertijden aanmerkelijk langer zijn dan u van ons gewend bent. Alles wordt in het werk gesteld weer terug te gaan naar kortere levertijden. Zo hebben wij inmiddels verlengde diensten in productie, een 3de ploeg in kartonnage op de drukst bezette machines, extra weekend shifts georganiseerd, wordt gewerkt met inhuur van extra (tijdelijke) medewerkers (maar dit kan lang niet op elke afdeling/ positie) en daarnaast onderzoeken wij samen-werkingen met (BRC gecertificeerde) collega bedrijven. Desondanks voorzien wij voor de komende weken nog flinke drukte in onze planning.

Vriendelijk vragen wij u dan ook te kijken naar de urgentie van ingezette bestellingen. Mochten er orders niet absoluut noodzakelijk zijn, willen wij u vriendelijk vragen of de mogelijkheid bestaat de order naar een later tijdstip te verschuiven. Mocht dit het geval zijn, zouden wij u dankbaar zijn als u contact op wilt nemen met uw sales of order manager. We proberen zo goed mogelijk samen door deze crisis te komen.

Belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus

  • Algemeen

In het algemeen volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

cf2f5e86-9c45-4042-8746-ab6ffd597583.jpg

  • Productie

Productie zal zo veel als kan moeten doordraaien omwille van bovengenoemde redenen, maar wel met extra aandacht voor:

  • Afstand houden van elkaar (minimaal 1,5 meter);
  • Gespreid in de tijd pauzeren;
  • Gespreid van elkaar omkleden;
  • Bij hoesten/ neusverkoudheid/ koorts wordt men verzocht niet naar het bedrijf te komen of richting huis te gaan en uit te zieken. Als men 24 uur klachten vrij is, kan en mag men weer aan de slag.
  • Kantoor

Medewerkers normaal gesproken werkzaam op kantoor laten wij zo veel als kan thuis werken. Per afdeling is nog maar 1 persoon fysiek aanwezig, zodat we, mocht dat nodig zijn, nog wel snel kunnen blijven afstemmen. Meetings zijn of geschrapt of in frequentie verlaagd. Daarnaast, als ze plaatsvinden, gebeurt dit in een ruimer lokaal zodat we ook dan afstand kunnen houden tot elkaar.

  • Bezoekers

Alle niet absoluut noodzakelijke afspraken zijn uit de agenda’s geschrapt. Tot nader order worden ook geen afspraken gepland, of deze worden via een digitaal medium georganiseerd.

Mocht u meer informatie wensen of hebt u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon of bellen naar het algemene nummer 0412 699799.

Wij wensen u, uw familie en uw collega’s alle gezondheid toe,

Met vriendelijke groet ,
Tom Acket