Acket opnieuw BRC gecertificeerd

Al vele jaren is Acket gecertificeerd volgens de BRC- IoP norm, categorie 1. Dit jaar diende een volledige hercertificatie plaats te vinden, maar dan volgens de nieuwe versie 4 van de norm.

Deze nieuwe norm wordt toegepast sinds februari 2011 en is dus bepalend voor certificatie vanaf die datum. Op 30 en 31 mei 2012 vond een audit plaats door Lloyds met een positief resultaat. Daarmee voldoet Acket wederom aan alle officiële eisen met betrekking tot het produceren en leveren van voedselveilige directe en indirecte verpakkingen. Alle bestaande klanten in de foodsector krijgen automatisch het certificaat digitaal toegestuurd.