Acket investeert in nieuwe CTP installatie

In verband met de stijgende capaciteitsbehoefte aan drukplaten en vooruitlopend op toekomstige overige investeringen investeert Acket in een nieuwe Fuji CTP installatie.

Als gevolg van groei in omzet, maar ook een toename in het aantal verschillende artikelen c.q. bedrukkingen per klant beginnen we de capaciteitsgrenzen van onze huidige CTP installatie te naderen. Om aan voornoemde ontwikkeling tegemoet te komen en aan de toekomstige uitbreidingsbehoefte te voldoen zal in december 2012 een nieuwe Fuji CTP installatie worden geïnstalleerd. Met deze investering gaat onze capaciteit van 12 naar 33 drukplaten per uur.