Disclaimer

Website

Acket Drukkerij Kartonnage B.V. heeft de informatie op deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de aangeboden informatie incorrect en/of incompleet is. Acket Drukkerij Kartonnage B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door direct of indirect gebruik van de aangeboden informatie of materialen afkomstig van deze internetsite. Aan de inhoud van de internetsite kan op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Acket Drukkerij Kartonnage B.V. heeft te allen tijde het recht om - zonder voorafgaande waarschuwing - wijzigingen op de site aan te brengen.

  • Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om de gegevens van de site te analyseren. Deze service wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) om de website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd wordt door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe websites worden gebruikt, om rapporten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik en -activiteiten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

E-mail

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien U niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt U verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Acket Drukkerij Kartonnage B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.