Acket klantendashboard: de actuele stand van zaken en trendanalyses in één overzicht

Partnership en transparantie worden steeds belangrijker bij een klant - leverancier relatie om tot een optimaal resultaat te komen.

Onderdeel hiervan is het maken van afspraken en inschattingen over onder andere omzet, aantallen, orders en voorraden. Het overzicht hiervan te behouden en tijdig te kunnen bijsturen is vaak een lastige en tijdrovende bezigheid.

Dit neemt Acket voortaan uit handen door middel van het Klantendashboard.

Het Klantendashboard geeft een transparant overzicht van de huidige stand van zaken én tevens trendanalyses van onder meer de financiële afspraken, afzet en omzet, verbruik per productgroep, voorraden en lopende offertes en orders. Hierdoor kunnen continue alle belangrijke afspraken gemonitord worden en waar nodig bijgestuurd worden om zo tot een gecontroleerd en voorspelbaar resultaat te komen.

De rapportage kan maandelijks of desgewenst wekelijks ontvangen worden met een toelichting van de Accountmanager.