Hofleverencier

Acket drukkerij kartonnage bv is één van de oudste producenten voor verpakkingen van vouwkarton in Nederland. Het familiebedrijf is opgericht in 1884 en werd in 2009 bij Koninklijke Beschikking benoemd tot Hofleverancier. Een focusmarkt voor Acket is de foodindustrie in de Benelux en omgeving. In het bijzonder bij retailbrands en privatelabels hebben wij een zeer sterke positie opgebouwd.

Doel van de functie

Als SHE officer ben je verantwoordelijk voor de diverse aspecten op het gebied van Safety, Health en Environment (veiligheid, arbo en milieu). Hierin heb je een adviserende rol naar de QSHE Manager en een sturende rol richting de productie omgeving op deze gebieden.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Verantwoordelijk voor het onderhouden en opstellen van het ISO 45001, RI&E, FSC, PEFC en ISO
  14001 zorgsysteem en adviseert over de te nemen maatregelen voor een goed arbeids-omstandigheden beleid.
 • Is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu,
  houdt de ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar bedreigingen en kansen voor de organisatie. Zorg dragend dat er voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving en geanticipeerd kan worden op de kansen en bedreigingen.
 • Voert werkplek inspecties uit en rapporteert tekortkomingen bij QSHE manager om acties uit te zetten
  om een veilige werkplek te creëren.
 • Levert input voor het QSHE jaarplan en geeft hierin aan wat diverse verplichte aandachtsgebieden
  zijn.
 • Levert input voor de zorgsystemen rapportage met de verplichte maand- en jaarrapportages.
 • Is bevoegd tot het stopzetten van de productie i.g.v. gevaarlijke situaties.
 • Beheert de EHBO koffers, pleisters, oogdouches, brandblussers en de werking van de slow-woops.
 • Adviseert en ondersteunt de BHV organisatie, functioneert hierin zelf als Hoofd BHV.
 • Beheert het bedrijfsnoodplan en calamiteitenplan en draagt zorg dat deze altijd up to date is.
 • Geeft input aan het risico inventarisatie systeem op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu.
 • Spreekt leidinggevenden en medewerkers aan op afwijkingen van de standaard en het naleven van
  regels waaronder ook het juiste gebruik van beschermingsmiddelen op alle afdelingen.
 • Geeft informatie en voorlichting / training om het veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf te
  bevorderen en komt tijdig met goed onderbouwde voorstellen ter verbetering van processen, procedures, systemen en de deskundigheid van medewerkers.
 • Stelt trainingen op of geeft ondersteuning bij het opstellen daarvan zodat alle relevante
  onderwerpen worden behandeld en blijft geborgd.
 • Draagt zorg dat de milieu vergunningen up to date zijn, bij afwijkingen of tekortkomingen worden dit
  actiepunten, zet deze in werking en ziet toe op uitvoering daarvan.
 • Is contactpersoon naar de overheidsinstanties in het kader van vergunningsaanvragen en
  rapportages.
 • Onderhoudt contacten met (lokale) autoriteiten en neemt indien nodig relevante acties.
 • Begeleidt inspecteurs van (lokale) autoriteiten.
 • Draagt zorg voor een juiste en optimale afvoer van het gevaarlijke en ongevaarlijk bedrijfsafval.


Vervanging

Wordt bij afwezigheid vervangen door de QSHE manager en is verantwoordelijk voor overdracht zodat er sprake is van een vloeiende voortzetting van de acties en plannen.


Functie eisen:

 • HBO werk en denk niveau, bij voorkeur richting HVK.
 • 3 tot 5 jaar werkervaring als SHE officer in een productie omgeving.
 • Kennis van relevante wetgeving
 • Kennis van methode voor ongevallen / incidentanalyses.
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van het certificaat omtrent interne auditeur
 • In het bezit van WCM Acket-certificaat, inclusief ARBO-module.
 • In het bezit van Acket-certificaat voedselveiligheid.


Reacties
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doel van de functie

Formeel eindverantwoordelijk voor geheel operations op het gebied van veiligheid, kwaliteit, productiviteit en financiën met als resultaat een tijdige en kwalitatief juiste levering van het gereed product.

Geeft leiding aan

De operationeel directeur geeft leiding aan de managers drukkerij, stans, kartonnage en teamleider expeditie, planner, projectmanager, medewerkers technische dienst en medewerkers facilitaire dienst.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Veiligheid waarborgen

 • Verantwoordelijk voor c.q verbeteren van de arbeidsomstandigheden i.o.m. met QSHE-manager.
 • Het laten registreren van ongevallen en bijna ongevallen en de risico’s identificeren.
 • Het handelen door veiligheid altijd op prioriteit 1 te stellen en daarbij een voorbeeldfunctie te zijn.

2. Kwaliteit waarborgen

 • Verantwoordelijk voor het produceren conform de opgestelde kwaliteitseisen.
 • Het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem i.o.m. QSHE manager optimaliseren en borgen conform PDCA methodiek.
 • Zorg dragen voor investeringen in de juiste machines en tools om kwaliteit te waarborgen.
 • Zero defect mentaliteit hebben, uitdragen en implementeren.
 • Kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen.
 • Waarborgen kennis, kunde en opleiding bij alle medewerkers productie.
 • Het opstellen en laten implementeren van een onderhoudsplan.

3. Performance

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjaren strategie en daarvan afgeleid een operationeel plan (SMART KPI’s ) voor totale operations met operationele en financiële eind resultaten. Deze vertalen aan afdelingsmanagers zodat zij hun eigen deelplan kunnen schrijven en hen hierin ondersteunen.
 • KPI’s standaardiseren op alle productieafdelingen en ervoor zorgdragen dat KPI’s gehaald worden/ laten renderen productie.
 • WCM technieken introduceren, structureren en borgen:
  • Startup meetings, WCM borden, Obeya’s, WOP-meeting.
  • 5S gebruiken voor alle gereedschappen, hulpmaterialen, etc.
  • Efficiënte en effectieve LEAN communicatietools gebruiken om optimale communicatie te bereiken tussen werkvloer en middenkader (Kaizen, Gemba (management by walking around).
  • Middels participatie de werkvloer optimaal laten mee doen in verbeterteams.
  • Zelfsturende teams ontwikkelen en laten implementeren.
 • Informatie verzamelen over resultaten, processen, producten, diensten.
 • Zorgdragen dat het ERP en planningssysteem optimaal benut wordt.
 • Het i.o.m. met controller monitoren van de effecten van verandertrajecten.
 • Eindverantwoordelijk voor voldoende capaciteit in productie op basis van planning.

4. Leidinggeven/ coachen

 • Direct reports inspireren, motiveren, (op)leiden, coachen.
 • Zorgdragen voor de noodzakelijke kennis & kunde bij direct reports op het gebied van technologie.
 • Jaarlijks houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met direct reports.

5. Communicatie

 • Verantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve communicatie in Operations.
 • Verantwoordelijk voor de communicatie omtrent periodieke voortgang aan Directie en aan het OMT.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een structuur voor en voorzitten van productie en planningsoverleg.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een visueel management voor de totale productie t.b.v. metingen en zichtbaar maken van resultaten.

6. Directielid

 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Masterplan en het uitvoeren daarvan
 • Het vervullen van de voorbeeldfunctie om de genoemde gedragscomponenten gestalte te geven.
 • Het teambelang prevaleren boven het individueel belang.
 • Het vervangen van de algemeen directeur bij diens afwezigheid.

Functie eisen:

 • WO opleiding, bij voorkeur technische bedrijfskunde.
 • Voorkeur bekend met het druk- stans- en kartonnageproces.
 • Sterke focus op veiligheid, kwaliteit, performance en kostenbeheersing.
 • Aantoonbare ervaring in verandermanagement en aantoonbare resultaten in een vergelijkbare functie.
 • Kennis van WCM.


Reacties
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doel van de functie

Verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling Back Office.

Geeft leiding aan

De Manager Back Office geeft leiding aan ordermanagers, medewerkers afdeling Cad/Cam en Prepress.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Zorg dragen voor het naleven van de veiligheid-, kwaliteit- en bedrijfsvoorschriften en gebruik van arbo-voorzieningen en het nemen van maatregelen indien afwijkingen of ongewenst gedrag wordt geconstateerd.
 • Samenwerken met afdeling QSHE en komen met verbetervoorstellen teneinde veiligheid en productkwaliteit te waarborgen. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de te nemen correctieve en preventieve maatregelen. Tevens verantwoordelijk voor het identificeren van acties en maatregelen ten behoeve van BRC- en ISO-certificeringen.
 • Het vertalen van organisatiedoelstellingen naar concrete afdelingsdoelstellingen door jaarlijks een deelplan en afdelingsbudget op te stellen en zorgdragen voor bewaking en uitvoering hiervan.
 • Het coördineren van de werkzaamheden en zorgdragen voor het op orde zijn van de gegevens.
  Hiertoe in hoofdzaak:
  • Eindverantwoordelijk voor de gehele interne workflow binnen de afdelingen Ordermanagement, CAD/CAM en Prepress.
  • Organiseert, coördineert en ontwikkelt activiteiten teneinde de voor de afdelingen opgestelde KPI’s te meten, evalueren en te verbeteren en te bouwen aan de verdere professionalisering van de afdeling.
  • Coacht, motiveert en begeleidt de medewerkers en stimuleert ze in hun professionele ontwikkeling.
  • Zorgdragen voor het op orde brengen en houden van werkinstructies.
  • Optimaliseren van het gebruik van ERP-software (Navision) door medewerkers als ook het optimaliseren van de koppeling van het ERP systeem met andere bedrijfssystemen (waaronder het planningsysteem).
  • Neemt het voortouw in diverse verbeterprojecten, zoals inrichting van de afdeling, automatisering en werkprocessen, hierover heb je contact met zowel klanten als collega’s.
  • Het analyseren van VC-NC gegevens en op basis daarvan verbeteringen aanbrengen in de organisatie, werkwijzen en/of werkmethoden van de afdeling. Doet naar aanleiding hiervan voorstellen aan de verkoop directeur ten aanzien van de voorcalculatie.
  • Zorgdragen voor een goede samenwerking met de afdeling verkoop, marketing en business development.
  • Regelmatig overleg met de planning en inkoop om tot een optimale afstemming van de informatie en productiemiddelen te komen.
 • Draagt zorg voor een efficiënte en effectieve communicatie binnen de verschillende vormen van overleg op eigen en met overige afdelingen.
 • Zorg dragen voor de invoering van nieuwe technieken en hard- en software.
 • Gebruik maken van de principes en kennis op het gebied van WCM en anderen hieromtrent weten te inspireren.
 • Draagt zorg voor een personeelsplanning conform budget.
 • Jaarlijks houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken, eventueel frequent verzuimgesprekken e.d., t.b.v. de medewerkers en zorg dragen voor acties voortvloeiend uit deze gesprekken.
 • Medewerkers bewust maken van de kernwaarden van de organisatie en ze inspireren om te komen tot verbetervoorstellen.


Functie eisen:

 • HBO-opleiding, bij voorkeur in een bedrijfskundige richting met commerciële component
 • Diepgaande kennis van productie van vouwkartonnen verpakkingen
 • Kennis van Navision, Artioscad, Artpro en workflowmanagement 
 • Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie, inclusief aansturing van teams
 • Sterke focus op veiligheid, kwaliteit, performance en kostenbeheersing.
 • Kennis van WCM.
 • In het bezit van WCM Acket-certificaat, inclusief ARBO-module.
 • In het bezit van certificaat voedselveiligheid.

Reacties
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan verzoeken wij een reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.